jest jakiś błąd :(

Geografia Świata - fizyczna

Znowu błąd...Geografia fizyczna – jeden z podstawowych działów geografii (obok geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej) obejmujący zespół dyscyplin badających zewnętrzne sfery Ziemi (środowisko przyrodnicze jako całość oraz jego poszczególne komponenty (składniki)):

  • geomorfologia – formy powierzchni Ziemi i procesy ją kształtujące
  • hydrologia – wody w każdej postaci (hydrosfera):
  • limnologia – wody stojące
  • potamologia – wody płynące
  • glacjologia – wody w stanie stałym
  • klimatologia – klimat i jego zmiany
  • geografia gleb – pokrywa glebowa
  • biogeografia – świat roślinny i zwierzęcy
  • Strona poświęcona jest w głównej mierze hydrologii, limonologii, patamologii oraz glacjologii