jest jakiś błąd :(

Jeziora

Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.Rodzaje jezior ze względu na pochodzenie:

 • meteorytowe (kosmiczne) – powstałe wskutek uderzeń meteorytów, np. Pingualuit w Quebecu w Kanadzie
 • tektoniczne (ryftowe) – wypełniają zagłębienia pochodzenia tektonicznego. Ich misy stanowią zapadnięte części skorupy ziemskiej w formie rowów lub rozległych zapadlisk, np. w rowie: Bajkał, Tanganika, Martwe, Malawi (Niasa); w płaskim zagłębieniu: Wiktorii, Ładoga, Górne
 • reliktowe – stanowią część dawnego morza, np. Kaspijskie, Aralskie, Ilmen
 • polodowcowe – wypełniają zagłębienia pozostawione przez lodowce
 • rynnowe – w rynnach polodowcowych. Wąskie, długie, o stromych brzegach, głębokie, np. Gopło, Jeziorak, Hańcza
 • morenowe – w zagłębieniach wśród wałów morenowych, np. Śniardwy, Mamry, charakteryzują się dużą powierzchnią, stosunkowo małą głębokością i urozmaiconą linią brzegową
 • wytopiskowe (oczka) – z wytopienia bryły martwego lodu np. Sasek Mały
 • cyrkowe – w cyrkach (kotłach) lodowcowych, np. Czarny Staw, Morskie Oko
 • polodowcowe górskie (cyrkowe i morenowe):
 • >wulkaniczne<
 • kraterowe – w kraterach nieczynnych wulkanów
 • zaporowe – odpływy zatamowane przez potoki lawy
 • kalderowe – wypełniające kaldery nieczynnych wulkanów,
 • maary – zajmują zagłębienia w lejkowatych kraterach pozostałych po wulkanach eksplozywnych
 • przybrzeżne< – wskutek odcięcia zatoki przez narastającą mierzeję, Łebsko, Gardno, Resko Przymorskie
 • deltowe – wskutek nierównomiernej akumulacji w delcie rzeki, np. Druzno, Dąbie
 • wydmowe – wypełniają obniżenia między pagórkami wydmowymi
 • osuwiskowe – na skutek zatamowania biegu rzeki przez osuwisko np. Sareskie (Tadżykistan), Duszatyńskie (Bieszczady),
 • krasowe – w zagłębieniach krasowyc np. Jezioro Ochrydzkie (Półwysep Bałkański) oraz Firlej
 • starorzecza – wskutek odcięcia meandr rzeki np. Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie, Druzno.
 • jezioro deflacyjne (eoliczne) – w wyniku wypełnienia utworzonego przez wiatr zagłębienia np.jezioro Teke (Kazachstan)
 • wytworzone przez ruchy masowe prowadzące do zatarasowania zagłębień terenowych przez osuwiska skalne
 • antropogeniczne – jeziora powstałe na skutek działalności ludzkiej
 • zaporowe – utworzone poprzez przegrodzenie doliny rzecznej sztuczną zaporą
 • organiczne- zbiorniki fitogeniczne i zoogeniczne. Pierwsze powstałe wśród torfowisk, usytuowane tam, gdzie jest ograniczony rozwój roślinności. Drugie zaś stanowią efekt działalności zwierząt, zwłaszcza bobrów, i w tym przypadku mają charakter zbiorników zaporowych. Jeziora tego typu są płytkie, małe i posiadają zabagnione brzegi (Borowiak 1993).
 • powstałe wskutek próby jądrowej – takim zbiornikiem jest jezioro Szagan (Kazachstan)