jest jakiś błąd :(

Rzeki

Znowu błąd...Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².

Rzeki można dzielić m.in. na:

 • rzeki małe (dł. 100-200 km, dorzecze 100-10 000 km²),
 • rzeki średnie (dł. 200-500 km, dorzecze 10 000-100 000 km²),
 • rzeki duże (dł. 500-2500 km, dorzecze 0,1-1 mln km²),
 • rzeki wielkie (dł. powyżej 2500 km, dorzecze ponad 1 mln km²).
 • a także na:

 • stałe – prowadzące wodę przez cały rok, zasilane wodami podziemnymi i wodami ze spływu powierzchniowego, pochodzącego z deszczów i roztopów
 • okresowe - prowadzące wodę okresowo (regularnie) w porze wilgotnej i są zasilane przede wszystkim spływem powierzchniowym; związane z obszarami, gdzie występują pory roku sucha i deszczowa;
 • sporadycznie wysychające – zasilane podobnie jak rzeki stałe wodami podziemnymi i spływem powierzchniowym. Zanikają sporadycznie w czasie długotrwałej suszy;
 • efemeryczne – inaczej nazywane epizodyczne, prowadzące wodę rzadko i nieregularnie; występujące głównie na obszarach suchych, gdzie opady są niewielkie, a woda w korycie płynie rzadko i bardzo krótko.
 • Wypełnij poniższy formularz uzupełniając dane rzeki, a być może odpowiem Ci na miala potwierdzając lub zaprzeczając istnienie podanego przez Ciebie cieku wodnego ;)

  Uzupełnij dane rzeki:
  Czy podana rzeka jest duża?

  Tak Nie

  Przez ile miast przepływa?

  0
  1-2
  3-5
  6-10
  10<

  Charaktertystyczne cechy podanej rzeki to:

  Kręta
  Wartka
  Głęboka

  Jak często widujesz tą rzekę?

  Napisz dlaczego miałbym Ci odpowiedzieć na maila: